VIVARIUM - แนวคิดโครงการ
รูปตัวอย่างบ้าน
แนวคิด สวนในบ้าน
ผสมผสานชีวิตในเมืองกับธรรมชาติ
โดยแบ่งพื้นที่ระเบียงชั้น 2 จัดเป็น Glass House ที่ออกแบบให้มี
ช่องแสงส่องสว่างจากข้างบน ทำให้จัดสวนได้ในตัวบ้าน เมื่อมอง
จากมุมพักผ่อนของครอบครัว จะเห็นสวนสวย ร่มรื่นตรงระเบียงของบ้าน
เพิ่มความเป็นส่วนตัว ด้วยผนัง 2 ชั้น กันระหว่างบ้าน
ทำให้บ้านเย็นสบาย (ประหยัดพลังงาน)
สาธารณูปโภค ครบครัน
สวนสาธารณะส่วนกลางที่ร่มรื่น พร้อมจัดให้มีโซนสนามเด็กเล่น
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ
ระบบรักษาความปลอดภัยโดย รปภ. พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV บันทึกการเข้า-ออก ตลอด 24 ช.ม.
น้ำไม่ท่วม
ถนนในโครงการ สูงกว่าภายนอก ถึง 70 cm
ระบบป้องกันกำจัดปลวก โดยเดินท่อแนบคานใต้ดิน